Hasib Nasiri om Fatima Mernissi: Islam, feminisme og kvindehistorie

Velkommen til NASIMs Podcast

Vi er endelig tilbage med offentlige arrangementer! Vi fortsætter selvfølgelig med at optage dem og her får du et foredrag ved Phd-studerende Hasib Nasiri (Uppsala Universitet) om den marokkanske sociolog og islamiske feminist Fatima Mernissi (1940-2015).

I dette foredrag – som er første del af i alt to – skal vi i fællesskab dykke ned i Mernissis forfatterskab. Vi indleder med et totalt overblik over hendes intellektuelle produktion, som spænder fra midt 70’erne til start 00’erne, og vender derefter blikket mod hendes behandling af islamisk ortodoksi, hvor særligt al-Ghazali står for skud. Med afsæt i al-Ghazalis mesterværk, Ihya ulum al-Din, sprogliggør Mernissi, hvilket kvindesyn islamisk ortodoksi er funderet i. I al-Ghazali finder Mernissi grundfilosofien i ortodoks islamisk ægteskabsinstitution og den dertilhørende kønssegregering, som er baseret på en ’offentlig-privat’ dikotomi, der henviser kvinden til privatsfæren. Spørgsmålet er så, om vi på baggrund af Mernissis tænkning kan påstå, at der findes en autentisk ’islamisk’ feminisme eller ej.
 
Overblik over Mernissis intellektuelle produktion:
 
- Orientalisme-kritik: Kritik af hvordan europæisk repræsentation af ’den muslimske kvinde’ (særligt i 19. og 20. århundredes europæisk kultur) slet ikke stemmer overens med muslimske kvinders virkelighed, men oftest har karakter af maskuline fantasier om ’orientens’ kvinder.
- Post-kolonial nationalstat: Kritik af post-kolonial statsformation i muslimske nationer, hvor særligt rurale kvinder bliver ramt af statssanktioneret modernisering samt global kapitalisme.
- Hadith-kritik: Kritisk behandling af hadith-litteraturen som konservative muslimer ifølge Mernissi anvender til at legitimere ’androcentrisk’ islam for derigennem at fastholde status quo og mandlige privilegier.
- Kvinders fortolkningsret: Opbyggelig dimension af Mernissis tænkning, hvor kvinders ret til at fortolke de hellige skrifter på ny er i centrum.
- Kvindehistorie: Mernissi kaster sig over at skrive glemte, ekskluderede og afviste muslimske kvinders historie, både i hendes egen samtid (marokkansk kvinde-proletariat) og i historien (muslimske kvinder, der har ageret som suveræne i politik, men er blevet udvaskede).
 
Hasib Nasiri er dansk-afghansk filosof og doktorand i ’islamisk teologi og filosofi’ på Uppsala Universitet, hvor han forsker i islamisk religionskritik.
 
God fornøjelse!
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App